• Anayurt Güvenliği, İç Güvenlik Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı
  • 6-9 Aralık 2018
Kalan Süre

Çok sayıda güvenlik etkinliği ISEC ile hayata geçecek


Türk ve dünya güvenlik sektörünün en büyük buluşmalarından biri olacak ISEC-Anayurt Güvenliği, İç Güvenlik Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'nda güvenlik sektörünü yakından ilgilendiren çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.
 
ISEC Fuar Çalıştayları güvenlik sektörüne ışık tutacak
 
CNR Holding tarafından, 06-09 Aralık 2018 tarihleri arasında, ihracatın merkezi CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenecek ISEC Fuar Çalıştayları’nda “ Siber Güvenlik Teknolojileri, Yardımcı Güvenlik Cihazları Teknolojisindeki Gelişmeler ve Bunların Standardizasyonu ile Sertifikalandırılması,  Özel Güvenlikte Mevzuat Düzenlemesi Gerektiren Hizmet Sorunları ve Kalitenin Arttırılmasına Yönelik Öneriler, Güvenlik Hizmetlerinde Görev Hayvanı Kullanımı” konuları derinlemesine ele alınıp, sonuçları rapor halinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına sunulacak.
 
 
Bu çalıştaya, Türki Cumhuriyetlerinin, Ortadoğu Ülkelerinin ve Balkan Ülkelerinin Emniyet yetkilileri ile Ülkemizde özel güvenlik hizmeti alan büyük kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri özel bir organizasyonla davet edilerek katılımları sağlanacak.
 
Özel güvenlik uzmanlarından en son testler
 
 
ISEC'de ayrıca dünyanın ve Türkiye’nin en önemli özel güvenlik uzmanları güvenlik alanındaki en son sistemlerin, uygulama ve testlerini gerçekleştirecekler.
 
 
“Arama ve kontrol uygulamalarında çözüm, Fiziki güvenlik sistemleri test ve gösterileri, Elektronik güvenlik sistemleri test ve gösterileri, Biyometrik güvenlik sistemleri test ve gösterileri, Hırsız alarm sistemleri test ve gösterileri, Ürün güvenlik sistemleri test ve gösterileri”nin yer alacağı etkinlikler, profesyonel ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.
 
 
 
Fuar süresince 4 ayrı konuda çalıştay yapılacaktır. 
 
1994-2001 yılları arasında New York belediye başkanlığı yapan ve kentteki artan suç oranını önemli oranda azaltmasıyla tanınan ABD'li siyasetçi ve hukukçu Rudy Giuliani de çalıştaylara konuşmacı olarak katılacak.
 
Siber Güvenlik Teknolojileri
 
Ulusal Siber Güvenlik Kurulu’nda yer alan kuruluşlardan olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başta olmak üzere ilgili kuruluşlar ve ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Güvenlik Daire Başkanı konuşmacı olarak davet edilecektir.
 
Çalıştay sonucu düzenlenecek çalıştay sonuç raporu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına sunulacaktır.
 
Yardımcı Güvenlik Cihazları Teknolojisindeki Gelişmeler ve Bunların Standardizasyonu ile Sertifikalandırılması
 
Ülkemizde yardımcı güvenlik cihazlarının standardizasyonu ve sertifikalandırılması konusunda bir mevzuat olmaması bazı sakıncalar yaratmaktadır. Bu konu çalıştay da ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ile ele alınıp çalıştay sonuç raporu İçişleri Bakanlığına ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır. 
 
Özel Güvenlikte Mevzuat Düzenlemesi Gerektiren Hizmet Sorunları ve Kalitenin Arttırılmasına Yönelik Öneriler
 
Özel güvenlikte mevzuat düzenlemesi gerektiren konular sektörün temsilcileri, ilgili sendikalar ve Özel Güvenlik Daire Başkanlığınca ele alınıp öneriler getirilecek ve çalıştay sonuç raporu İçişleri Bakanlığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacaktır.
 
Güvenlik Hizmetlerinde Görev Hayvanı Kullanımı
 
Güvenlik hizmetlerinde görev hayvanı kullanımı hayvan yetiştiricileri ve ilgili güvenlik birimleri tarafından detaylı olarak ele alınacak ve sorunlar tespit edilip çözüm önerileri ortaya konulacaktır. Çalıştay sonuç raporu İçişleri Bakanlığına sunulacaktır.