• Anayurt Güvenliği, İç Güvenlik Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı
  • 6-9 Aralık 2018
Kalan Süre

Haberler

ISEC Çalıştay Başlıkları

Türk ve dünya güvenlik sektörünün en büyük buluşmalarından biri olacak ISEC-Anayurt Güvenliği, İç Güvenlik Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'nda, güvenlik sektörünü yakından ilgilendiren çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.
 
Fuar süresince 4 ayrı konuda çalıştay yapılacaktır. 
 
1994-2001 yılları arasında New York belediye başkanlığı yapan ve kentteki artan suç oranını önemli oranda azaltmasıyla tanınan ABD'li siyasetçi ve hukukçu Rudy Giuliani de çalıştaylara konuşmacı olarak katılacak.
 
Siber Güvenlik Teknolojileri
 
Ulusal Siber Güvenlik Kurulu’nda yer alan kuruluşlardan olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başta olmak üzere ilgili kuruluşlar ve ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Güvenlik Daire Başkanı konuşmacı olarak davet edilecektir.
 
Çalıştay sonucu düzenlenecek çalıştay sonuç raporu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına sunulacaktır.
 
Yardımcı Güvenlik Cihazları Teknolojisindeki Gelişmeler ve Bunların Standardizasyonu ile Sertifikalandırılması
 
Ülkemizde yardımcı güvenlik cihazlarının standardizasyonu ve sertifikalandırılması konusunda bir mevzuat olmaması bazı sakıncalar yaratmaktadır. Bu konu çalıştay da ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ile ele alınıp çalıştay sonuç raporu İçişleri Bakanlığına ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır. 
 
Özel Güvenlikte Mevzuat Düzenlemesi Gerektiren Hizmet Sorunları ve Kalitenin Arttırılmasına Yönelik Öneriler
 
Özel güvenlikte mevzuat düzenlemesi gerektiren konular sektörün temsilcileri, ilgili sendikalar ve Özel Güvenlik Daire Başkanlığınca ele alınıp öneriler getirilecek ve çalıştay sonuç raporu İçişleri Bakanlığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacaktır.
 
Güvenlik Hizmetlerinde Görev Hayvanı Kullanımı
 
Güvenlik hizmetlerinde görev hayvanı kullanımı hayvan yetiştiricileri ve ilgili güvenlik birimleri tarafından detaylı olarak ele alınacak ve sorunlar tespit edilip çözüm önerileri ortaya konulacaktır. Çalıştay sonuç raporu İçişleri Bakanlığına sunulacaktır.